Ekonomiska stöd för föreningar

Utöver medlemsavgiften behöver föreningen oftast ytterligare intäkter för att klara av att finansiera verksamheten under ett år. Det finns olika typer av stöd och bidrag som föreningen kan söka från stat, landsting, kommun samt stiftelser och organisationer. 

Det finns mängder med olika projektstöd som föreningen kan söka hos olika organisationer. Detta kan vara både tidskrävande och administrativt snårigt men kan också ge gott stöd till föreningens utvecklingsprojekt.

T.ex. är det möjligt att söka projektstöd hos Allmänna Arvsfonden, kommunen och olika stiftelser. Även privata företag kan erbjuda stöd/sponsring till föreningar i närområdet. Fråga gärna andra föreningar, kontakta distriktet och för en dialog med kommunen. Det går också bra att kontakta SvSF:s kansli för tips och idéer på vad föreningen kan söka för stöd.

RF-SISU kan i många fall ge ekonomiskt stöd till olika projekt kopplat till föreningens verksamhet. Kontakta er RF-SISU konsulent för mer information om vilken typ av stöd de kan erbjuda er förening.

 Idrottsrörelsens egna stöd

Verksamhetsinriktade stöd kan skilja sig från år till år utifrån vilken inriktning regeringens och Riksidrottsförbundets (RF) beslutar om. Dock är anläggningsstöd vid arbeten med idrottsanläggningar (skjutbanor), utbildning, barn och ungdom prioriterade år efter år. SvSF informerar årligen om gällande projektstöd på hemsidan.

RF - Bidrag och Stöd

 


Kommunala bidrag och stöd

Många kommuner erbjuder lokala aktivitetsstöd liknande LOK-stödet för föreningarnas idrottsliga verksamhet och verksamhetsbidrag för föreningarnas fasta kostnader. Beroende på vilken kommun din förening tillhör ser stöden och bidragen olika ut och ansöks på olika sätt. Kontakta din kommun för mer information.

 


Svenska Spel

Svenska Spel samarbetar med RF i projektet Gräsroten som ger idrotten 50 miljoner kronor varje år. Genom Gräsroten har personer som spelar med ett spelkort möjlighet att bestämma en eller flera föreningar som denne vill gynna.

Läs mer om Svenska Spel och Gräsroten

 Folkspel

Med Folkspel har din förening många möjligheter att tjäna pengar genom att sälja BingoLottos olika produkter samt Sverigelotten.

Läs mer om stöd via Folkspel

 Städa Sverige

Städa Sverige jobbar för ett skräpfritt Sverige och stöttar ungdomsidrotten genom att ge föreningar uppdrag att städa sin närmiljö. Deltagarna får en miljöutbildning inför utförandet och föreningen får en ersättning för utfört uppdrag. Städa Sveriges verksamhet möjliggörs genom stöd från näringsliv, kommuner och andra organisationer.

Läs mer om Städa Sverige

 


Senast uppdaterad: 24-02-12