Lathund skatter och avgifter

Här följer lite kort information om vad som räknas som lön/arvode och olika ersättningar till anställda/ledare/idrottsaktiva och som kan påverka föreningen/SDF att skicka kontrolluppgift till personen i fråga och till Skatteverket.
För detaljer, och aktuella beloppsgränser och %-satser, följ länkarna nedan.

RF har samlat information om Idrottens redovisning på denna sida.

Skatteverket har sin information till föreningar här

Ersättningarna beräknas över ett kalenderår, 1 jan - 31 dec.

Betalar föreningen/SDF ut arvode/lön till ledare
Här finns ett belopp per person som om det överskrids kräver inbetalning av sociala avgifter, som varierar beroende på om personen är 65 år och yngre eller äldre.
Med ledare menas: Anställd personal/konsulent, tränare (med anställningskontrakt), styrelse-/kommittéledamot, föredragshållare eller kursledare.

Betalar föreningen/SDF ut ersättning (arvode/förmåner) till idrottsutövare
Här finns ett belopp per person som om det överskrids kräver inbetalning av sociala avgifter.
Med idrottsutövare menas: Aktiva, instruktör/tränare, domare, linjemän, materialförvaltare, lagledare och därmed jämställda ledarkategorier. 

Betalar föreningen/SDF ut reseersättning till utövare
Här finns en del fallgropar att se upp med.
Beroende på om det är resor till/från hemma-arenan räknas den i vissa fall som lön medan om det är andra resor är det en ”andra skattepliktiga ersättningar”.

Betalar föreningen/SDF ut reseersättning till domare
Beloppet + domararvodet redovisas i kontrolluppgiften till person och skattemyndigheten

Betalar föreningen/SDF ut kostnadsersättning
Beloppet redovisas i kontrolluppgiften till person och skattemyndigheten
Bl.a. kostnader för telefon i hemmet/mobiltelefon (dock ej abonnemangsavgift), linjetrafiken för datauppkoppling, vissa utlägg, mm. 

Ska föreningen/SDF skicka kontrolluppgift
Överskrider den utbetalade summan ett givet belopp enl skatteverket ska kontrolluppgift skickas till den som erhållit ersättningen senast 31 januari året efter utbetalningsåret.
Kopia skickas till Skatteverket (om pappersvarianten används) eller om föreningen/SDF använder Skatteverkets program skickas den via fil.

FRÅGOR BESVARAS AV
Skatteupplysningen 0771–567 567.


 

Senast uppdaterad: 22-09-05 av Administrator