Miljöhandbok

Svenska Skyttesportförbundets (SvSF) verksamhet har en lång historia inom svensk idrott, och över tiden har kunskap om påverkan på människors hälsa och miljö ökat. Miljöhandboken är en samling av information och en viktig resurs oavsett om du ska etablera, driva eller avveckla din skytteanläggning. Handboken innehåller även stöd i arbete med svenska lagkrav, tillsyn av myndigheter, strävan mot de nationella miljömålen samt krav på återställande vid avveckling.

Miljöhandbok (pdf)

 

Miljötänk på skjutbana
Det finns många aspekter att ta hänsyn till för att kunna besvara frågan hur just ni ska tänka kring miljö vid er skjutbana. Specifika förhållanden råder för varje skjutbana och gör varje fall unikt; ett generellt svar blir svårt att ge. Trots att resultat inte alltid visar någon större miljöpåverkan eller höga risker är det ett faktum att verksamheten på skjutbanor klassas som miljöfarlig enligt svensk miljölagstiftning och utgör en potentiell risk att påverka människors hälsa och miljön.

 

Att tänka på
Att tänka på om du väljer att skriva ut denna handbok, är att den endast är aktuell den dagen när du skrev ut den! Tänk på att saker och ting kan ändras och uppdateras, och då är det bra om du kollar SvSFs hemsida för den senaste informationen. Se boken som ett uppslagsverk där informationen är samlad.

 

Kontakt
Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) jobbar aktivt med hållbarhet (kolla gärna senaste Verksamhetsplanen). Miljöpolicyn för SvSF finns och den senaste version hittar ni på hemsidan. Hör alltid av er till kansliet om ni undrar över något eller har förbättringsförslag.


 

Senast uppdaterad: 23-01-26 av Björn Bergström