Andra tjänster för hemsidor

Idag finns massor av tjänster för att skapa hemsidor där vissa erbjuder kostnadsfria alternativ och andra medför en viss kostnad.

Några av de vanligaste alternativen är bl.a:


Föreningssystem

Utöver Svenskalag finns det flera andra föreningssystem som utöver hemsida även erbjuder andra tjänster som t.ex. medlemshantering, fakturering, kallelser och närvarorapportering m.m. För många av tjänsterna underlättar det om föreningssystemet har en integration med IdrottOnline, alltså att uppgifterna läses in till IdrottOnline, t.ex. LOK-aktiviteter eller medlemsregistret.

Se vilka föreningssystem som kan integrera med IdrottOnline

 Önskar ni råd och stöd i valet av plattform för er hemsida kan RF-SISU distriktens idrottskonsulenter stötta föreningar i processen.


 

Senast uppdaterad: 22-09-05 av Administrator