Begränsat registerutdrag

I ett begränsat registerutdrag från polisens belastningsregister går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Vid arbete med barn

RF har beslutat att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs (gäller även ideella ledare) och har uppdrag med direkt och regelbunden kontakt med barn.

I praktiken innebär det att begränsat registerutdrag ska uppvisas av alla som är eller blir ledare för personer under 18 år. Även ledare mellan 15-18 år behöver visa upp ett utdrag, då med målsmans hjälp.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs och bestämmer själva riktlinjer och rutiner för hur och när denna regelbundna kontroll ska göras. Förslagsvis är att ha som rutin att kolla ledare löpande med vartannat år som mål. Styrelsen eller av styrelsen utsedd person ska se utdraget men inte behålla det. Föreningen ska sedan notera på vem och när registerutdraget visades upp. 

Detta gäller även vid uppdrag av förbund med utövare under 18 år, som till exempel landslagsuppdrag, lägerverksamhet etc. 

Ansök om registerutdrag på Polisens hemsida

Läs mer om begränsat registerutdrag samt vanliga frågor och svar

 


Senast uppdaterad: 23-04-28 av Alexander Carlsson