Ledar- och tränarutbildningar

SvSF är beroende av att medlemmar engagerar sig som ledare och tränare på alla nivåer i förbundet. För att stötta våra ledare och tränare erbjuds följande utbildningar*:

För att förtydliga vad som menas med ledare och tränare har SvSF valt att följa Riksidrottsförbundets definitioner:
Ledare: Alla med ett uppdrag, t.ex. styrelsemedlemmar, funktionärer, tränare.
Tränare: Den person som planerar och aktivt hjälper skytt med skytteträning.

 

*Just nu pågår ett arbete med att uppdatera upplägget och innehållet i de befintliga ledar- och tränarutbildningarna samt att det tillkommer nya utbildningar. Detta medför att tidigare utbildningar fasas ut och ersätts allteftersom de uppdaterade utbildningarna lanseras och att upplägget kan se olika ut mellan sektionerna. Alla som har gått de tidigare utbildningarna Biträdande föreningstränare och Föreningstränare valideras in i motsvarande steg i de uppdaterade utbildningarna.

 


Senast uppdaterad: 24-02-02 av Eric Wallberg