Utbildningsstöd

Föreningar kan få olika typer av utbildningsrelaterat stöd för att genomföra utbildningar.

 

RF-SISU

Genom att kontakta er RF-SISU konsulent kan föreningen dels få hjälp med sin utbildningsplan men också få stöd av olika slag, t.ex. bidrag till utbildningsmaterial.
Här kan ni hitta er idrottskonsulent: https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Omoss/varadistrikt

SvSF uppmanar föreningen att kontakta RF-SISU konsulenten för mer information om vilket stöd som kan erbjudas.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarna

 

Distrikten

Distrikten samordnar och arrangerar i många fall utbildningar för sina föreningar. De kan även erbjuda stöd till föreningar som själva anordnar en utbildning. Kontakta utbildningsansvarig i distriktet eller distriktets styrelse för att få mer information om vad ditt distrikt kan erbjuda.

 


Senast uppdaterad: 22-09-29 av Eric Wallberg