Instruktionsfilm

Information om hur du loggar in och administrerar Tävlingskalendern hittas i manualen.

Exemplet i filmen utgår från en pistoltävling och vissa skillnader kan finnas för tävlingar inom andra sektioner. Här nedanför listas de skillnader som finns för övriga sektioner.

 

Gevär

 • Gevär saknar f.t. Tävlings-PM.
 • Tävlingskategori: Alla tävlingar läggs upp som ”Nationella tävlingar”.
 • Tävlingar: Vid tävlingar med mer än en ”Underdisciplin”, t.ex. sittande och stående eller liggande och ställning, krävs en separat tävling i evenemanget för varje ”Underdisciplin”.
 • Tävlingar: Tävlingsklasserna stämmer inte för alla tävlingar.
 • Avgifter: Om efteranmälan används, tänk på att priser delas ut till alla i de yngre åldersklasserna.
 • Funktionärer: Funktionen används inte.

 

Lerduva

 • Tävlingskategori: Alla tävlingar läggs upp som ”Nationella tävlingar”.
  Gör det möjligt för blivande arrangörer om klubbar i närliggande distrikt redan har en tävling utlyst.
 • Lagtävling: Används både för anmälan och resultat. Resultaten hanteras genom den framtagna Excelfilen, läs mer på lerduvesektionens sida.
 • Funktionärer: Funktionen används inte.
 • Val av Resultatmall: ”Antal serier” och ”Max antal duvor” avser grundomgången, eventuella finalserier räknas inte med.

 


Senast uppdaterad: 22-11-17 av Lars-Eric Söderberg