Återstartstöd

Riksidrottsförbundet har beviljats anslag för att "mildra negativa ekonomiska konsekvenser av covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet" någon som gynnat ut i att SvSF fått en pott med pengar att göra verksamhet av ute hos föreningarna. 

Syftet med återstartstödet från Riksidrottsförbundet (RF) är att stimulera verksamheterna och dess uppstart inom de olika idrottsförbunden efter effekterna av coronapandemin. Stödet syftar särskilt till möjligheter för att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

I idrottonline kan föreningen för tillfället söka följande projektstöd som är inom ramen för återstartsbidraget; Föreningssatsning inom Strategi 2025.

Ammunitionsstöd

Bidraget är en fast summa på 2500 kr. I ansökan beskriver ni kort er verksamhet och vad bidraget skall användas till. När ansökan blivit godkänd och ni skickat in en återrapport i Idrott Online med bifogat kvitto/faktura kommer bidraget att betalas ut.

Föreningssatsning inom Strategi 2025 

Nu finns möjligheten att söka pengar för olika typer av utvecklingsinsatser inom föreningen. Det kan handla om allt från utbildingar i mental träning till rekryteringsinsatser. 

I instruktionsvideon visas ett exempel på hur föreningen kan få fler aktiva att bli ledare på träningskvällar. 

Andra exempel på vad man skulle kunna söka för är: 

 • Prova på kväll för tjejer
 • Utbilda ledare med hjälp av RF SISU om bemötande av personer med NPF-diagnoser (som t ex adhd) 
 • Åka ut till fritidsgården i ett visst område för att låta dem prova på skytte

Vill du har fler förslag? Kika i vår idébank här nedan.

Det går att söka pengar för förbrukningsmaterial så som ammo, tavlor, lerduvor, fika mm. Även kringkostnader så som hyra av lokaler eller utbildare. 

Det går inte att få pengar för större investeringar i anläggningen, för detta hänvisar vi vidare till anläggningsstöd.

I ansökan kopplar du föreningssatsningen mot någon av utvecklingsresorna i Strategi 2025. Vill du läsa mer om Strategi 2025 kan du göra det på strategi2025.se eller prata med din SISU-konsulent. 

Pengarna betalas i normal-läget ut i efterhand efter inkommen återrapport innehållande kvitton eller motsvarande redovisning. Information och Lathund för hur ni gör en återrapport finner du här nedan. 


Idébank 

Här samlas idéer för vad föreningarna skule kunna söka för inom bidraget "Föreningssatsning inom Strategi 2025". 
 • Prova på kväll för enbart tjejer
 • Gå ihop närliggande föreningar och kör en träningsturnéring där ni hälsar på på varandras banor och skjuter tillsammans
 • Ordna prova på verksamhet för det närliggande LSS-boendet 
 • Uppdatera sättet ni håller årsmöte på 
 • Hålla olika typer av utbildningar. Både för skyttar och ledare. Varför inte passa på att utbilda ett gäng funktionärer i hur man hjäpler till på tävling? 
 • Ha en aktivitetsdag i samarbete med en annan organisation där de kommer och provar skytte. Ni kanske kan åka till dem och prova deras aktivitet en annan gång? 
 • Starta upp ett dagskytte för pensionärer och andra daglediga 
 • Ha en specifik prova på dag där föreningen kör sin egen variant av running target. 
 • Starta upp en intern föräldratävling med bäst av tre omgångar 
 • Annordna en extra rolig julavslutning. Eller varför inte en halloween-skjutning på höstlovet? 

  Vill ni bolla idéer så hör av er till kansliet på office@skyttesport.se 


  Återrapportering

  Till alla ansökningar som gjorts behöver det göras en återrapport. I de flesta fallen är det först efter återrapporten som pengarna betalas ut till föreningen, även om föreningen fått beloppet godkänt sedan tidigare.  

  I följande fil finns en lathund om hur föreningen gör en återrapport i idrottonline. 

  Vanliga frågor och svar: 

  • Skiljer sig återrapporten mellan olika typer av bidrag? 
   Svar: Ja, det skiljer sig något. För stimulansbidraget behöver föreningen enbart fylla i enkäten i idrottonline medans för "större utvecklingsinsatser" krävs en mer omfattande återrapport. 

  • Hur lång tid tar det för pengarna att hamna på föreningens konto?
   Svar: Efter att återrapporten blivit godkänd tar det mellan 2-7 dagar innan pengarna sitter på föreningen konto. 

  • Vår förening fick pengarna utbetalda i förskott, behöver vi återrapportera? 
   Svar: Ja, föreningen behöver göra en återrapport. 

  • När behöver återrapporten senast vara gjort? 
   Svar: Senast 31 december 2023. Vi önskar dock att ni återrapporterar så fort ni är klara med projektet. 

  • Kostnaderna stämmer inte med vår uppskattade budget i ansökan, vad händer då? 
   Svar: Att omfördela posterna något i budgeten är okej. Skriv i återrapporten vilka förändringara som skett. 

  • Vi fick en lägre kostnad än beloppet vi sökt, kan vi ändå få hela bidraget? 
   Svar: Nej, föreningen kan enbart få pengar för de faktiska kostnaderna som aktiviteten/projektet haft. 

  • Vad räknas som godkänd redovisning av en kostnad? 
   Svar: Ett kvitto på köpet alternativt faktura och kontoutdrag. Det behöver inte skickas in i orginal, utan scanna in eller ta kort med mobilen och ladda upp i återrapporten så duger det fint! 

  • Vid andra frågor eller funderingar, kontakta kansliet på telefonnummer 08 699 63 70 eller office@skyttesport.se 


Erika Öhrling
Erika Öhrling Föreningsutvecklare
Senast uppdaterad: 24-05-15 av Richard Gardt