Föreningshemsida

Nedstängning av hemsidor i IdrottOnline

Under hösten 2021 informerade Riksidrottsförbundet (RF) att de fr.o.m. 1 januari 2023 inte längre kommer kunna erbjuda kostnadsfria hemsidor till föreningar och förbund. Anledningen är att deras publiceringssystem Episerver kommer stängas ned p.g.a. ökade kostnader.

OBS! Det är bara hemsidorna i IdrottOnline som påverkas, övriga administrativa system som t.ex. medlemsregistret kommer finnas kvar.

Läs mer på RF:s hemsida om ”Nedstängning av Episerver”

 

Hur påverkar detta er förening?

Om er förening idag har sin hemsida genom IdrottOnline behöver ni byta leverantör senast den 31 december 2022.
De som har sin hemsida hos en annan leverantör påverkas inte av den här förändringen.

För att kunna spara allt som lagts upp på hemsidan har RF tagit fram ett exportverktyg för Episerver där det är möjligt att exportera nyheter, nyhetslistor samt det innehåll som ligger i mediehanteraren (dokument, bilder m.m.).

Läs mer om exportverktyget och hur ni använder det

 

Föreningens medlemsregister i IdrottOnline

Kom ihåg att föreningens medlemsregister fortfarande ligger kvar i IdrottOnline och behöver hållas aktuellt, oavsett var ni väljer att ha föreningens hemsida.

Föreningens medlemsregister i IdrottOnline är centralt för att andra områden inom SvSF ska fungera:

  • Möjligheten att logga in och använda Tävlingskalendern (IndTA).
  • Köpa tävlingslicens.
  • Få sina genomförda utbildningar godkända, t.ex. Skyttekortet.
  • Våra statliga bidrag baseras bl.a. på antalet medlemmar i våra föreningar.

Vad händer nu?

Vi rekommenderar er som använder IdrottOnline för sin hemsida att fundera över vilka behov ni har. Räcker det med en kostnadsfri hemsida eller skulle ert administrativa arbete underlättas med ett föreningssystem som kan hantera stora delar av föreningens administration?

 

Läs mer

SvSF rekommenderar Svenskalag.se

Andra tjänster för hemsidor

 


Senast uppdaterad: 22-10-14