Skapa tävling och evenemang

Nederst finns två texter med specialhantering av IndTa för lerduvor och pistol.


IndTa använder två olika benämningar som beskriver vad som är på gång.

 • Tävling – En disciplin vid ett tillfälle med en möjlig start per skytt.
 • Evenemang – Flera tävlingar som genomförs under en dag/helg/vecka, t ex ett SM eller annat arrangemang.

En tävling ska publiceras på IndTa enl ”Allmänna bestämmelser” för att tävlingen ska vara rankinggrundande och för att möjlighet att sätta rekord ska gälla.

I IndTa kan en skytt anmäla sig en gång till varje tävling. Är det möjligt för en skytt att delta i två matcher ska två tävlingar läggas upp, t.ex med namnen match 1 o 2.

Det samma gäller om det är flera discipliner under ett evenemang. Ska skyttarna kunna anmäla sig i flera discipliner måste varje disciplin ha en egen tävling.

Fördelarna med att skapa ett evenemang är att ingående tävlingar kan ärva egenskaper från det (arrangör, datum, plats mm) och att dokument och information som läggs in visas på evenemangets startsida så att skyttar enkelt ser den.

Tänk på att tävlingar ska sanktioneras av resp. sektions utsedda person vilket kan några dagar.

Arbetsgång

Tävling

 • Skapa tävlingen. Denna kan senare kopplas till ett evenemang om behovet uppstår.
 • Tillåts flera starter i samma disciplin ska dessa läggas upp som egna tävlingar, match 2, 3 osv.

Evenemang

 • Skapa först ett evenemang, som kan ge vissa uppgifter till ingående tävlingar.
 • Sedan skapar du ett antal tävlingar som kopplas till detta evenemang.
 • Tillåts flera starter i samma disciplin ska dessa läggas upp som egna tävlingar, match 2, 3 osv.

För vissa grenar finns det några speciella saker att tänka på.

Special lerduvesektionen

 • Hantering av oklassade skyttar i IndTa och tävling.
 • Hantering av antalet serier och duvor i IndTa.
 • Sektionens egenproducerade Excel-fil för resultathantering mellan IndTa och tävlingen.

Special pistolsektionen

 • Svenska Ungdomscupen - klasser, tävlingslicenser och resultat för ranking.
 • Veteran-SM – resultat för ranking.


Senast uppdaterad: 22-12-05