IdrottOnline (IOL)

IOL är svenska idrottsrörelsens gemensamma verksamhetssystem med verktyg för kommunikation och administration mellan medlem, förening, distrikt, RF och specialidrottsförbundet. IdrottOnline är helt kostnadsfritt för föreningar som är anslutna till ett specialidrottsförbund som är medlem i RF.

I IdrottOnline ingår bl.a:

  • Medlemsregister
  • LOK-stöd
  • Administration av bidragsansökningar och utbildningsverksamhet
  • Kommunikationsverktyg mellan medlem, förening, distrikt, förbund och RF

I IOL sköter föreningen sin administration kring olika bidragsansökningar, t.ex. LOK-stödet, och projektstöd via SvSF, RF och RF-SISU.

Kontaktuppgifterna i IOL synkroniseras till Tävlingskalendern där SvSF hanterar Skyttekort och Tävlingslicenser.

IOL:s Utbildningsmodul hanterar administration gällande utbildningar. För SvSF är det viktigt att alla utbildningstillfällen registreras i utbildningsmodulen då de generar utbildningstimmar till oss som förbund och förening. Dessa utbildningstimmar är en viktig del i de stödpengar SvSF får från staten och RF. 

 


IdrottsID (IID-nummer)

När föreningen lägger in en person i sitt medlemsregister tilldelas denne ett IdrottsID (IID-nummer) som är samma för personen oavsett idrott. Inom SvSF används IID-numret bl.a. för tävlingslicens och identifiering i Utbildningsportalen. 

Medlemmens registrerade e-postadressen styr inloggningen till tävlingskalendern, därför är det viktigt att e-postadress i medlemsregistret är rätt.

 


IOL-roller

Det är föreningens huvudadministratör som kan tilldela roller av olika slag. Huvudadministratörsrollen tilldelas centralt från RF efter att föreningens styrelse beslutat vem som ska ha rollen.

Utöver rollen som aktiv medlem kan medlemmar med olika uppdrag i föreningen, distriktet eller på riksnivå ha olika administrativa roller i IOL. På så sätt får ledaren tillgång till olika delar av IOL.

Genom rollfördelningen kan information skickas från t.ex. SvSF till personer som tilldelats vissa roller i föreningen, de vanligaste som används är ordförande och sekreterare. Även skyttesportdistrikt, RF-SISU distrikt och RF kan använda rollfördelningen för utskick av information.

 


Kommunikation mellan ledare och aktiva

IOL underlättar också kommunikationen mellan ledare och aktiva. I systemet är det möjligt att skapa olika grupper, t.ex. utifrån träningsgrupper. Genom grupperna kan ledaren skicka e-post eller sms för att underlätta kommunikation mellan ledare och deltagare.

Aktivitetsledare kan även närvaroregistrera deltagare vid aktivitets- och träningstillfälle, registreringen kan göras i apparna LOK-registrering eller IdrottOnline direkt i telefonen.

 


Föreningsfunktionär

IOL har många olika funktioner och det är en fördel att föreningen utser personer som går utbildning för att lära sig mer om IOL. SISU idrottsutbildarna erbjuder utbildningar i IOL centralt och genom RF-SISU-distrikten på lokal nivå.  Det finns specifika utbildningar för de olika administrativa verktygen och uppdragen i en styrelse som t.ex. sekreterare, ordförande, kassör.

Här kan du se aktuella utbildningar

 


Säkerhet

Systemet har en hög säkerhet som obehöriga inte har tillgång till och lever upp till de krav som ställs för GDPR. Från centralt håll lämnas inga uppgifter i medlemsregistret ut till någon tredje part.

Det förekommer inga reklamutskick, däremot kan du själv välja att prenumerera på nyhetsbrev.

 


Support

Föreningens IOL-administratör eller SvSF kansli kan hjälpa till med att ändra dina personuppgifter i medlemsregistret.

För att SvSF:s kansli ska kunna ge support måste föreningen öppna upp sitt medlemsregister genom att ändra åtkomsten till "Läs och ändra", standardinställningen är "Nej" vilket gör att kansliet inte kan se några medlemsuppgifter. Se hur föreningen visar sina medlemsuppgifter.

IdrottOnlines supportsida kan man komma i kontakt med supporten som stöttar föreningar. Där även lathundar och manualer samlade.

YouTube finns kortare instruktionsfilmer som visar hur ni arbetar i IdrottOnline.

 


Senast uppdaterad: 23-05-15 av Eric Wallberg