Vid problem

Jag kan inte logga in eller skapa konto

Om du inte kan logga in eller skapa konto i Tävlingskalendern beror det på någon/några av dessa anledningar: 

 • Kontrollera att du är på Skyttesports Tävlingskalender (IndTA)
  Vi är 5 st idrottsförbund som använder samma system men alla har egna anpassningar. Skyttesports Tävlingskalender har adressen: https://skyttesport.indta.se/.

 • Du använder inte samma mailadress som är registrerad i IdrottOnline (IOL)
  Du måste använda samma mailadress som är angiven på din profil i IOL för att Tävlingskalendern ska kunna identifiera dig i IOL.

 • Du behöver vara inlagd i föreningens medlemsregister i IOL
  Om du saknas i medlemsregistret behöver föreningens huvudadministratör eller klubbadministratör i IOL lägga in dig, se lägg till medlem.

 • Föreningen måste visa sina medlemsuppgifter för SvSF
  För att dina medlemsuppgifter ska kunna exporteras till Tävlingskalendern och du ska kunna skapa konto/logga in måste föreningen visa sina medlemsuppgifter för SvSF. Föreningens huvudadministratör och klubbadministratör i IOL har behörighet att ändra inställningen.
  Se vår instruktion för hur medlemsuppgifterna tillåts visas för Skyttesport

 • Föreningen måste ha aktiverat integration med IndTA från IdrottOnline
  Föreningens huvudadministratör eller klubbadministratör i IOL har behörighet att till att administrera integrationer. Se instruktioner för integration till Tävlingskalendern (IndTA).

 • Du behöver vara registrerad på Skyttesport som "Aktiv i idrott" i föreningens medlemsregister i IdrottOnline
  Föreningens huvudadministratör och klubbadministratör kan lägga till "Aktiv i idrott" på medlemmarna. Se instruktioner för Aktiv i idrott.

Ditt IID-nummer/tävlingslicensnummer blir inte aktivt förrän allt detta är uppfyllt.

 

Välj din förening 

Om du är medlem i flera föreningar behöver du i varje anmälan till tävlingar ange vilken förening du ska tävla för. Vid anmälan klickar du på listan för att se dina föreningar och väljer den förening du ska tävla för i den aktuella tävlingen.*

Jag har anmält mig/deltagit i tävling för fel förening

Om du råkat anmäla dig/delta i en tävling för fel förening behöver du kontakta arrangören så snart som möjligt alternativt sektionens kontaktperson för Tävlingskalendern (IndTA) om det påverkat klassificering eller ranking.

 

*Enligt SvSF:s allmänna bestämmelser kap. 8 får skytt representera olika föreningar i olika discipliner. Medlem kan som aktiv endast representera en förening i respektive disciplin och byte av förening får ske högst en gång per kalenderår och disciplin.

Senast uppdaterad: 24-02-29 av Eric Wallberg