Projektstöd IF 65+


Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Som aktiv i en idrottsförening ges äldre möjligheten till mer fysisk aktivitet och en mer positivt social samvaro.

Skyttesporten skapar samhörighet i kombination med fysisk såväl som psykisk utveckling och välbefinnande för alla. Träning och motion kan stärka hälsan och bromsa risker för sjukdom samtidigt som gemenskapen inom skyttesporten kan motverka ensamhet. Skyttesport är ofta ett livslångt intresse och möjligheten att återvända och ta vid där man en gång slutade gör skyttesporten unik.

För en förening kan målgruppen 65+ vara otroligt värdefull. Det kanske är först som pensionär som tiden finns att engagera sig eller kanske testa något nytt som tidigare inte hunnits med. Målgruppen kan öppna helt nya möjligheter för att utveckla föreningen och skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera medlemmar till ett livslångt intresse inom skyttesporten.

Under 2024-25 kan er förening söka ett ekonomiskt stöd för att nå fler äldre eller utveckla den befintliga verksamheten för 65+ som finns idag. Ansökan görs via IdrottOnline. 

Hur görs ansökan?

Ansökan till till ett visst projekt görs via ett formulär i Idrottsmedelsmodulen som finns på föreningens sida i IdrottOnline. En medlem med inloggningsuppgifter kan fylla i ansökan, men endast ordförande, kassör eller idrottslyftsansvarig kan skicka in den. Därför måste dessa tre personer vara registrerade i systemet med respektive roll.

Ansökningsperioden för de olika projekten sträcker sig till den 15 oktober 2025.

Samtliga ansökningar kommer att besvaras oavsett utfall.   

Vad ska ansökan innehålla?

I ansökan beskriver ni projektet, vad bidraget ska användas till samt vad ni förväntar er av projektet. Observera att ett projekt inte bara kan innehålla inköp av utrustning utan detta måste vara kopplat till en aktivitet som sker i föreningens regi. 


Vilka bestämmelser finns det?

 • Projektstödet riktas mot målgruppen 65+.
 • Ni kan söka för 1- eller 2-årigt projekt.
 • Föreningen ska ha betalt årsavgift till SvSF och distriktet.
 • Ansökan måste göras i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
 • Återrapportering av projektet måste ske och den ska göras i IdrottOnline. Söker man för 2-årigt projekt måste detta delrapporteras.
 • Föreningen måste skriva om projektet i föreningens verksamhetsberättelse.
 • Föreningen kan bli återbetalningsskyldig om: projektet inte genomförs enligt plan, kvitton eller annan ekonomisk redovisning inte lämnas in eller återrapporteringen inte genomförs.
 • Tidigare projekt måste vara redovisade för att föreningen ska kunna få ett nytt bidrag.

 

Vad händer om projektet beviljas medel?

 • Bidrag avseende utrustning utbetalas när föreningen skickat in en offert eller en faktura. Bidraget kan alltså betalas ut innan själva inköpet.
 • Bidrag betalas ut till det föreningskonto som står angivet i IdrottOnline och kan aldrig överstiga de faktiska kostnaderna för projektet.
 • För utrustning kommer ett treårigt avtal att skrivas. Syftet med detta avtal är att föreningen inte kan sälja materialet vidare under denna tid utan medgivande från SvSF.
 • Efter avslutat projekt avrapporteras det med en ekonomisk redovisning innehållande faktura med bifogat kontoutdrag på utbetalningen eller kvitto.
 • En skriftlig återrapport görs i IdrottOnline efter projektets slut, dock senast den 31 december 2024 eller 31 december 2025. 2 åriga projekt kommer att delrapporteras i slutet på 2024.
Erika Öhrling
Erika Öhrling Föreningsutvecklare
Senast uppdaterad: 24-02-22 av Richard Gardt