Föreningsavgift

Föreningarnas årsavgift fastställs vid förbundets årsmöte och är för närvarande (år 2022) 1500 kronor per medlemsförening. Avgiften ska vara betald senast 31 januari innevarande år.
Betalning av föreningsavgiften sker till SvSF:s bankgirokonto 834-7718. Betalning kan även ske via Swish 123 150 87 79. Uppge föreningens namn på inbetalningen. 

Medlemskapet ger föreningen möjlighet att påverka respektive distrikts, och även förbundets, kortsiktiga och långsiktiga verksamhet.

Medlemskapet ger också möjligheter till ekonomiskt stöd och hjälp med rådgivning ang. bl.a. miljöfrågor och skjutbanans säkerhet samt utbildningar för funktionärer och skyttar.

Här kan du läsa vad som ingår i medlemskapet.Öppna upp Swish och klicka på Skanna QR

 


 

Senast uppdaterad: 22-10-14