Medlemsförmåner

Genom föreningens medlemskap i Svenska Skyttesportförbundet har både föreningen och dess medlemmar förmåner som är kopplade till Riksidrottsförbundet och SvSF.

Idrottslig verksamhet

 • Bedriva tävlingsverksamhet inom SvSF
 • Försäkringar vid skytteverksamhet
 • Rösträtt vid distriktets årsmöte

Bidrag att söka

 • Lokalt aktivitetsstöd (RF och kommun)
 • Projektstöd IF (SvSF)
 • Anläggningsstöd (RF-SISU)

Utbildning

 • Utbildningar inom SvSF
 • RF-SISU Idrottsutbildarnas kursutbud

Service

 • Administrationsverktyg i IdrottOnline inklusive support
 • Juridisk rådgivning kopplat till föreningsverksamhet
 • Rådgivning i miljöfrågor
 • Rådgivning i frågor rörande vapenlag och reglementen
 • ATR – säkerhet och besiktning av skjutbanor
 • Framgångsrikt opinionsarbete i frågor som rör vapenlagstiftning, miljö, skatter etc.

Idrottsavtal

Riksidrottsförbundet har slutit avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessa inkluderar även våra medlemsföreningar och därigenom även deras medlemmar.
För mer information se denna länk

Försäkringar

Riksidrottsförbundet och SvSF har avtalat försäkringar som gäller vid skytteaktiviteter, dessa ingår i medlemskapet, följ länken.

 


 

Senast uppdaterad: 23-05-12