Antidoping

Det är varje enskild idrottares ansvar att känna till och följa dopingreglerna.

Doping är fusk, fegt och farligt och det strider mot idrottens idé om ”fair play”. Därför arbetar antidopingorganisationerna för att försvara alla idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping.

1 januari 2021 bildades Antidoping Sverige som är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Anledningen till att Antidoping Sverige bildades är att RF som stödjer, företräder och leder idrotten inte samtidigt kan anses som oberoende i antidopingfrågan. För att klara de nya kraven från World Anti-Doping Agency (WADA) lyftes därför antidopingorganisationen bort från RF.

Antidoping i SvSF

Svenska Skyttesportförbundet följer Antidoping Sveriges, RF:s, WADA:s och ISSF:s regler kring antidoping och förbundet har ett eget antidopingprogram. Målet med antidopingprogrammet är att minska riskerna för att skyttesporten ska drabbas av nya dopingförseelser, särskilt förseelser orsakade av okunskap, samt klargöra vilka roller som olika personer och organisationsdelar har i arbetet mot doping inom vår idrott. 

Skytt på hög nationell nivå måste omgående söka dispens hos Antidoping Sverige så fort denne påbörjar behandling med någon dopningsklassad substans. Den nationella dispensen innebär inte alltid att den också gäller internationellt. Hög nationell nivå utgörs av de skyttar som är uttagna till senior-, junior-, ungdomslandslag samt toppgrupp och juniortoppgrupp. Det gäller också skyttar som deltar i SM för seniorer eller juniorer. 

I SvSF:s antidopingprogram kan du läsa mer om riskområden, dispenser, organisation och ansvar. Där finns beskrivning av dopingkontroller och handläggning av bestraffningsärenden samt handlingsplan och utbildning. 

För att säkerställa antidopingarbetet inom SvSF sker utbildning kontinuerligt, kompetens finns inom SvSF, hos förbundsläkaren och anställd personal. Utbildning av aktiva sker i första hand för SvSF:s landslagsgrupper, på Riks Idrottsgymnasium (RIG) och Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt i våra ledarutbildningar.

 

Röd-gröna listan

Alla medlemmar i en idrottsförening omfattas av RF:s stadgar och antidopingreglemente. Som hjälpmedel för att se om ett läkemedel är dopingklassat eller inte finns sökverktyget röd-gröna listan.

 

Har du frågor om doping och mediciner läs här

 


Senast uppdaterad: 22-11-23 av Eric Wallberg