Antidoping

Det är varje enskild idrottares ansvar att känna till och följa dopingreglerna.

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Det är att fuska och skadar idrottens trovärdighet samtidigt som det är farligt. Därför arbetar antidopingorganisationerna för att försvara alla idrottares självklara rätt att delta i en idrott fri från doping.

Alla som utövar organiserad idrott i Sverige omfattas av WADA:s (World Anti-Doping Agency) globala dopingregler. Sedan 2021 är Antidoping Sverige vår nationella antidopingorganisation som leder, samordnar och utvecklar det nationella antidopingarbetet inom idrotten.

 

Antidoping i SvSF

Svenska Skyttesportförbundet följer Antidoping Sveriges, WADA:s och ISSF:s regler kring antidoping och förbundet har ett eget antidopingprogram. Målet med antidopingprogrammet är att minska riskerna för att skyttesporten ska drabbas av nya dopingförseelser, särskilt förseelser orsakade av okunskap, samt klargöra vilka roller som olika personer och organisationsdelar har i arbetet mot doping inom vår idrott. 

Skyttar som går under definitionen Nationell idrottsutövare måste omgående söka dispens hos Antidoping Sverige så fort denne påbörjar behandling med någon dopningsklassad substans. Den nationella dispensen innebär inte alltid att den också gäller internationellt. Nationell idrottsutövare definieras här.
Skyttar som inte är Nationell idrottsutövare räknas som Övrig idrottsutövare och har rätt att ansöka om medicinsk dispens i efterhand.

I SvSF:s antidopingprogram kan du läsa mer om riskområden, dispenser, organisation och ansvar. Där finns beskrivning av dopingkontroller och handläggning av bestraffningsärenden samt handlingsplan och utbildning. 

För att säkerställa antidopingarbetet inom SvSF sker utbildning kontinuerligt, kompetens finns inom SvSF, hos förbundsläkaren och anställd personal. Utbildning av aktiva sker i första hand för SvSF:s landslagsgrupper, på Riks Idrottsgymnasium (RIG) och Nationell Idrottsutbildning (NIU) samt i våra ledarutbildningar.

Utbildningar

Vaccinera klubben 
Ren vinnare 

Röd-gröna listan 

Som hjälpmedel för att se om ett läkemedel är dopingklassat eller inte finns sökverktyget röd-gröna listan.

 

Har du frågor om doping och mediciner läs här

 


Senast uppdaterad: 24-04-18 av Richard Gardt

Antidoping Sverige -Ren Vinnare

E-utbildningen Ren vinnare tar upp det mest grundläggande inom antidoping. Den tar 30 min att genomföra och riktar sig särskilt till idrottsutövare, men också till tränare och annan stödpersonal.