Tävlingslicens och tävlingsadministration

Den som anmäler en skytt till en tävling i IndTa får ett meddelande om skytten saknar tävlingslicens.
Anmälan tas emot av systemet, men om licensen saknas kan arrangören neka starten.
Har tävlingslicensen betalats nära inpå, eller t.o.m efter, anmälningstidens utgång bör skytten kunna visa upp kvitto på inbetalning.

Skyttarnas licensnummer ska stå i resultatlistor vid alla tävlingar där svenskt rekord kan sättas, gäller då samtliga deltagare i tävlingen.
Resultatlistan som skapas från csv-filen i IndTa innehåller licensnummer, medan det behöver läggas till i de listor som skapas manuellt.

Respektive sektion kommer att göra slumpmässiga kontroller av licenser.

Den arrangör som vill erbjuda skyttar att tävla utan tävlingslicens, t.ex. vid rekryteringstävlingar, kontaktar resp. sektion för råd.


 

Senast uppdaterad: 22-09-21 av Richard Gardt