Försvarsutbildningar


Skytteinstruktörsutbildningar (SI):

 

Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal, GU-F:

Kursen riktar sig i första hand till dig som inte har genomfört militär grundutbildning och är rekryterad till en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.

För att få genomföra utbildningen krävs det att du har ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed även genomgått en säkerhetsprövning inklusive registerkontroll.

Här kan du se var och när årets GU-F:ar hålls.


Military Weekend

- för dig som vill prova på i försvaret

Military Weekend är till för dig som fyller minst 18 år under året och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill veta mer om hur det, bland annat, är att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivilligorganisation.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Fler utbildningar på www.frivilligforsvaret.se

Senast uppdaterad: 23-12-01 av Richard Gardt