Premieresultat

Pistolsektionens syfte med premieresultat är att stimulera till höga resultat vid våra nationella tävlingar. Detta försöker vi göra genom en premie till de skyttar som gör dessa resultat.

Nivån på premieresultat motsvarar resultat som krävs för finalplats, alt en 8-onde plac för icke olympiska grenar, vid World cup/EM/VM. Detta resultat kontrolleras årligen för att vara aktuellt.

Fr o m 2018-01-01 är en premie = 500 kr. Styrelsen har beslutat att premiepengar kan tas ut till alla skytterelaterade kostnader från 1:a Januari 2019.

  • Premiepengarna ska tas ut senast året efter att de vunnits per den sista december. 
  • Används pengar att resa till en tävling ska reseräkningen skickas in senast en månad efter den tävlingen. Reseräkningen skickas till pistolsektionens kassör. Se kontakt på sektionens sida.
  • Skytt kan erövra premie max 5 ggr/gren under tidsperioden.
  • Resultatet skall skjutas vid godkänd rankingtävling enl pistolsektionens Tävlings-PM. Vid flera matcher under samma dag kan premieresultat endast uppnås under den första matchen i grenen.

Premieresultaten är indelade i tre nivåer.

Nivå 1, krav se tabell nedan, ger premie. Premie = 500 kr.

Nivå 2, lika med nivå 1 men uppnådda på Reg-kval, RegM, Vårmönstring, Centralt kval, Kallade kval, SM och internationell tävling och alternativt nivå 1 + 3 poäng, ger 2 * premie.

Nivå 3, lika med nytt svenskt rekord ger 5* premie.

Resultatkrav Herr Dam Herrjunior Damjunior
Luftpistol 580 573 572 563
Fripistol 560   542  
Snabbpistol 580   567  
Sportpistol   581 576 569
Grovpistol 583      
Standardpistol 572 570 558 555

Resultatlista skall redovisas enl bestämmelser i Tävlings-PM.

OBS: Vid beräkning ska även detta tas med, som ex:
En damjunior skjuter 566 p vid SM luftpistol.
Då det sker vid SM hamnar premien i Nivå 2, dvs 2* premie.
Samtidigt är det 3 poäng över kravet för premie vilket också gör att premien hamnar i nivå 2.
Dessa läggs dock inte tillsammans utan den totala premien blir 2*premie.

 


 

Senast uppdaterad: 22-09-21 av Magnus Thöresson